Շահինյան Սամվել Մարտինի, Գիտությունների դոկտոր

Ընթացիկ պաշտոնը

-