Քելեջյան Հովհաննես Գևորգի, Գիտությունների թեկնածու