Խաչատրյան Ռաֆիկ Աղասու, ՖիզիկամաթեմատիկականԳիտությունների դոկտոր

Ընթացիկ պաշտոնը

-