Ազատյան Կարեն Ռուբենի, Ճարտարապետությանդոկտոր

Ընթացիկ պաշտոնը

-