Հայրապետյան Լուսինե Սերգեյի

Ընթացիկ պաշտոնը

Էֆ-Դի-Էյ լաբորատորիա,Դեղերի որակի հսկամ աշխատանքային խմբի ղեկավար, ՀՀ ԳԱԱ Ա.Բ. Նալբանդյանի անվան քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ