Քալանթարյան Նարինե Քալանթարի

Ընթացիկ պաշտոնը

Գիտաշխատող, Միջազգային կապերի բաժնի պետ, ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» գիտաարտադրական կենտրոն