Նիկողոսյան Գոռ Հրաչիկի, ՖիզիկամաթեմատիկականԳիտությունների թեկնածու