Ամսագրեր

Անվանում Կազմակերպություն
ՀՀ ԳԱԱ Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտ
ՀՀ ԳԱԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտ