Ամսագրեր

Անվանում Կազմակերպություն
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
ՀՀ ԳԱԱ Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտ
ՀՀ ԳԱԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտ