Մխիթար Գոշը և իր «Գիրք դատարնի» երկը

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Աստվածաբանություն
ԻԵ.00.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2016

Հաստատված