Լազերային ֆիզիկայի որոշ կիրառություններ կենսաբանական համակարգերում

Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների դոկտոր
Մասնագիտություն
Լազերային ֆիզիկա
Ա.04.21
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Խորհուրդ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2016

Հաստատված