Աղվանից աշխարհի պատմություն (հնագույն շրջանից մինչև 8-րդ դարը ներառյալ)

Հայցորդ
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների դոկտոր
Մասնագիտություն
Հայոց պատմություն
Է.00.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

1994

Հաստատված