Տեղեկատվա-հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների կիրառման տեսամեթոդական հիմանխանդիրները կրթության ոլորտում (ՀՀ նյութերով)

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Տնտեսագիտության տեսություն և տնտեսագիտական մտքի պատմություն
Ը.00.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2019

Հաստատված
Կրկնական քննարկում
Վերադարձ խորհուրդ