Ազա-Միքայելի ռեակցիան ազոլների շարքում և ստացված ադդուկտների հետագա փոխարկումները

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Օրգանական քիմիա
Բ.00.03
Խորհուրդ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2019

Հաստատված