Կորպորատիվ արժեթղթերի շուկայի զարգացման հիմնախնդիրները (Հայաստանի Հանրապետության և Իրանի Իսլամական Հանրապետության նյութերով)

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում
Ը.00.03
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Հետաձգված
Ավարտված
2021
Ատենախոսության սեղմագիրը
Մ.Սարքիս Սարքիսսյան (813.61 KB)
2019
Պաշտպանությունը ճանաչվել է անվավեր ԲՈԿ-ի կողմից
Նախկին պաշտպանություն

Թեմա՝ Կորպորատիվ արժեթղթերի շուկայի հիմնախնդիրները և զարգացման հեռանկարները (ՀՀ և ԻԻՀ օրինակով)

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու՝  Աշոտ Սալնազարյան

Մասնագիտություն՝ Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում (Ը.00.03)

Թեման հաստատած կազմակերպություն` Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան

Խորհուրդ` Տնտեսագիտության (014)

Ընդդիմախոսներ Արմեն ՀակոբյանՀայկ Մանասելյան

Պաշտպանության ամսաթիվ` 07.02.2019

Մերժում խորհրդում