Բարդ իրավիճակներին առնչվող որոշումների ընդունման հոգեբանական առանձնահատկությունները

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Հոգեբանության տեսություն և պատմություն
ԺԹ.00.01
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված
2020
Հաստատված
2019
Մերժված