Գազի գերձայնային հոսանքով շրջհոսվող գլանային թաղանթների տատանումներն ու կայունությունը

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկա
Ա.02.04
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Խորհուրդ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված
2020
Confirmed