Գրիգոր Նարեկացու <<Մատեան ողբերգության>> երկի` Մկրտիչ Խերանյանի և Վազգեն Գևորգյանի թարգմանությունները

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Հայ դասական գրականություն
Ժ.01.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված
2020
Հաստատված