Հայաստանի ֆլորայի խնկածաղիկ սովորականի (Origanum vulgare L.) ֆիտոքիմիական, ապրանքագիտական առանձնահտկությունները և հակաօքսիդանտային, հակամանրէային ակտիվության ուսումնասիրումը

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Դեղագիտություն
ԺԵ.00.01
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված
2020
Հաստատված