Էթնիկ մամուլի դերը հայկական սփյուռքում (Էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություն)

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ազգագրություն (ազգաբանություն)
Է.00.04
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2020

Հաստատված
Ընդդիմախոս Ռ․Օհանջանյանի կարծիքը
Ռ․Օհանջանյան (1.29 MB)
Ընդդիմախոս Մ․Գալստյանի կարծիքը
Մ․Գալստյան (1.34 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ (1.36 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ս.Բարսեղյան (563.78 KB)