17-րդ դարի աշխարհաբար տպագիր գրքերի լեզվական քննություն

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Հայոց լեզու
Ժ.02.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Խորհուրդ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2020
Ընդդիմախոս Գ.Կ. Խաչատրյանի կարծիքը
Գ.Կ. Խաչատրյան (80.89 KB)
Ընդդիմախոս Ա. Կարապետյանի կարծիքը