Թուխ Մանուկ սրբավայրերը (պատմագիտական ուսումնասիրություն)

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ազգագրություն (ազգաբանություն)
Է.00.04
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Հետաձգված
Ավարտված
2020
Ընդդիմախոս Հ.Ա. Աբրահամյանի կարծիքը
Հ.Ա. Աբրահամյան (809.21 KB)
Ընդդիմախոս Յա. Չոլաքեանի կարծիքը
Յա. Չոլաքեան (226.56 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Երևանի պետական համալսարան (401.41 KB)