Արցախի Տիգրանակերտի անտիկ խեցեղենը (տեխնիկատեխնոլոգիական բնութագիրը, գործառութային-ձևաբանական դասակարգումը, գեղարվեստական հարդարանքը)

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Հնագիտություն
Է.00.03
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Հայաստանի պատմության թանգարան
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված
2020
Հաստատված
Ատենախոսության սեղմագիր
Ա.Գաբրիելյան (290.69 KB)
Ընդդիմախոս Հ.Գ. Ավետիսյանի կարծիքը
Հ.Գ. Ավետիսյան (676.09 KB)
Ընդդիմախոս Գ.Գ. Քոչարյանի կարծիքը
Գ.Գ. Քոչարյան (1.14 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայաստանի պատմության թանգարան (876.82 KB)