Արցախի Տիգրանակերտի անտիկ խեցեղենը (տեխնիկատեխնոլոգիական բնութագիրը, գործառութային-ձևաբանական դասակարգումը, գեղարվեստական հարդարանքը)

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Հնագիտություն
Է.00.03
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2020
Ընդդիմախոս Հ.Գ. Ավետիսյանի կարծիքը
Կարծիք 1 (1)_.pdf (676.09 KB)
Ընդդիմախոս Գ.Գ. Քոչարյանի կարծիքը
Կարծիք 2 (1)_.pdf (1.14 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Առաջատար կազմակերպություն (2)_.pdf (876.82 KB)