Հանրաքվեի որպես անմիջական ժողովրդավարության ինստիտուտի բարելավման արդի հիմնահարցերը

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Հանրային իրավունք
ԺԲ.00.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Խորհուրդ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2020
Ընդդիմախոս Վ.Վ. Ստեփանյանի կարծիքը
Վ.Վ. Ստեփանյան (84.72 KB)
Ընդդիմախոս Ռ. Մախմուդյանի կարծիքը
Ռ. Մախմուդյան (62.08 KB)