Կենսաբժշկական պատկերների խորը ուսուցման տարաբաշխված ամպային մեթոդների մշակում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Հաշվողական մեքենաների, համալիրների, համակարգերի և ցանցերի մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովում
Ե.13.04
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված
2020
Հաստատված
Ընդդիմախոս Ս.Կ.Շուքուրյանի կարծիքը
Ս.Կ.Շուքուրյան (1.94 MB)
Ընդդիմախոս Գ.Կարապետյանի կարծիքը
Գ.Կարապետյան (1.01 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան (1.46 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Դ.Բունիաթյան (1.07 MB)