Բազմառոտորային անօդաչու թռչող սարքերի խափանակայուն L1 ադապտիվ կառավարման համակարգերի մշակում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Կառավարում, կառավարման համակարգեր և դրանց տարրերը
Ե.13.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Հետաձգված
Ավարտված
2020
Ընդդիմախոս Ա.Հ. Բաղիյանի կարծիքը
Ա.Հ. Բաղիյան (924.24 KB)
Ընդդիմախոս Բ.Մ. Մամիկոնյանի կարծիքը
Բ.Մ. Մամիկոնյան (100.84 KB)