Բազմառոտորային անօդաչու թռչող սարքերի խափանակայուն L1 ադապտիվ կառավարման համակարգերի մշակում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Կառավարում, կառավարման համակարգեր և դրանց տարրերը
Ե.13.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2020
Ընդդիմախոս Ա.Հ. Բաղիյանի կարծիքը
Ա.Հ. Բաղիյան (924.24 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Հ.Դարբինյան (648.76 KB)
Ընդդիմախոս Բ.Մ. Մամիկոնյանի կարծիքը
Բ.Մ. Մամիկոնյան (100.84 KB)