Խմորման ընթացքում ածխածնի աղբյուրների խառնուրդների օքսիդացումը ESCHERICHIA COLI-ում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Կենսաքիմիա
Գ.00.04
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Խորհուրդ
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2020
Ընդդիմախոս Պ.Ա.Ղազարյանի կարծիքը
Պ.Ա.Ղազարյան (943.59 KB)
Ընդդիմախոս Հ. Հայրապետյանի կարծիքը
Հ. Հայրապետյան (807.62 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան (1.15 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ս.Միրզոյան (930.12 KB)