Մութ նյութը և գալակտիկական հալոները

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Տեսական ֆիզիկա
Ա.04.02
Խորհուրդ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2020
Ընդդիմախոս Ա. Սեդրակյանի կարծիքը
Ա. Սեդրակյան (1.84 MB)
Ընդդիմախոս Հ. Խաչատրյանի կարծիքը
Հ. Խաչատրյան (1.77 MB)