Մութ նյութը և գալակտիկական հալոները

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Տեսական ֆիզիկա
Ա.04.02
Խորհուրդ
Առաջատար կազմակերպություն
Կելդիշի անվ. կիրառական մաթեմատիկայի ինստիտուտ, Մոսկվա
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված
2020
Հաստատված
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Ամեխյան (609.13 KB)
Ընդդիմախոս Ա. Սեդրակյանի կարծիքը
Ա. Սեդրակյան (1.84 MB)
Ընդդիմախոս Հ. Խաչատրյանի կարծիքը
Հ. Խաչատրյան (1.77 MB)