Ասպիրակ (SPIRAEA L.) ցեղի գնահատումը որպես բարձր գեղազարդ տեսակների ներմուծման աղբյուր Հայաստանում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Բուսաբանություն. սնկաբանություն. էկոլոգիա
Գ.00.05
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված
2020
Հաստատված
Ընդդիմախոս Ժ.Ա. Հակոբյանի կարծիքը
Ժ.Ա. Հակոբյան (186.42 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ն.Մուրադյան (558.05 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Ս. Խաչատրյանի կարծիքը
Ա.Ս. Խաչատրյան (60.36 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ԵՊՀ (107.81 KB)