Ասպիրակ (SPIRAEA L.) ցեղի գնահատումը որպես բարձր գեղազարդ տեսակների ներմուծման աղբյուր Հայաստանում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Բուսաբանություն. սնկաբանություն. էկոլոգիա
Գ.00.05
Խորհուրդ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2020
Ընդդիմախոս Ժ.Ա. Հակոբյանի կարծիքը
Ժ.Ա. Հակոբյան (186.42 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ԵՊՀ (107.81 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Ս. Խաչատրյանի կարծիքը
Ա.Ս. Խաչատրյան (60.36 KB)