Ֆուրիեի բազմապատիկ շարքերի զուգամիտության որոշ հարցեր

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Մաթեմատիկական անալիզ
Ա.01.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Ակակի Ծերեթելիի անվան պետական համալսարան (Քութայիսիի համալսարան)
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված
2020
Հաստատված
Ընդդիմախոս Ս.Սարգսյանի կարծիքը
Ս.Սարգսյան (662.46 KB)
Ընդդիմախոս Ս.Եպիսկոպոսյանի կարծիքը
Ս.Եպիսկոպոսյան (1.57 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Լ.Սիմոնյան (361.37 KB)