Արցախի Հանրապետության Դրմբոնի և Կաշենի մետաղահանքային արդյունաբերության ազդեցության գնահատումը հող-ջուր-բույս համակարգում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ընդհանուր երկրագործություն, հողագիտություն, հիդրոմելիորացիա և ագրոքիմիա
Զ.01.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Խորհուրդ
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված
2020
Հաստատված
Ընդդիմախոս Մ.Հ. Գալստյանի կարծիքը
Մ.Հ. Գալստյան (906.33 KB)
Ընդդիմախոս Ս.Զ. Կռոյանի կարծիքը
Ս.Զ. Կռոյան (1.45 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Երևանի պետական համալսարան (938.52 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Տ.Ջհանգիրյան (1.31 MB)