Արցախի Հանրապետության Դրմբոնի և Կաշենի մետաղահանքային արդյունաբերության ազդեցության գնահատումը հող-ջուր-բույս համակարգում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ընդհանուր երկրագործություն, հողագիտություն, հիդրոմելիորացիա և ագրոքիմիա
Զ.01.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Խորհուրդ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2020
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Երևանի պետական համալսարան (938.52 KB)
Ընդդիմախոս Մ.Հ. Գալստյանի կարծիքը
Մ.Հ. Գալստյան (906.33 KB)
Ընդդիմախոս Ս.Զ. Կռոյանի կարծիքը
Ս.Զ. Կռոյան (1.45 MB)