Ցածրամոլեկուլային լիգանդների ջրային լուծույթների ազդեցությունը հետերոգեն կենսապոլիմերների պարույր-կծիկ անցման վրա

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Կենսաֆիզիկա, կենսաինֆորմատիկա
Գ.00.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Խորհուրդ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Հետաձգված
Ավարտված
2020
Ընդդիմախոս Ա.Թ. Կարապետյանի կարծիքը
Ա.Թ. Կարապետյան (1.49 MB)
Ընդդիմախոս Պ.Հ. Վարդևանյանի կարծիքը
Պ.Հ. Վարդևանյան (1.91 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոն (1.27 MB)