Կաթնաթթվային բակտերիաների տարբեր համակեցությունների հակամանրէային ակտիվությունը

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Միկրոբիոլոգիա. կենսատեխնոլոգիա
Գ.00.07
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված