Աստիճանաշնորհման անվանացանկի Ա.02.05, Ա.02.08, Ա.03.01, Ա.04.06, Ա.04.08, Ե.05.02, Ե.11.14, Ե.11.15, ԻԴ.02.03, ԻԵ.00.01 թվանիշների արդիականության վերաբերյալ

Հարգելի գործընկերներ,

Բարձրագույն որակավորման կոմիտեն գիտական աստիճանաշնորհման անվանացանկի վերանայման գործընթացի շրջանակներում խնդրում է տրամադրել տեղեկատվություն ստորև նշված թվանիշներով 2017 թվականից մինչ օրս Ձեր բուհում կամ գիտական կազմակերպությունում հաստատված թեկանածուական և դոկտորական ատենախոսությունների թեմաների վերաբերյալ։ Միաժամանակ խնդրում ենք հայտնել կարծիք խնդրառու թվանիշների արդիականության և, ըստ այդմ, աստիճանաշնորհման անվանացանկից հանման կամ այլ թվանիշների հետ հնարավոր միավորման վերաբերյալ։

Ա.02.05 Ե.05.02
Ա.02.08 Ե.11.14
Ա.03.01 Ե.11.15
Ա.04.06 ԻԴ.02.03
Ա.04.08 ԻԵ.00.01


Խնդրում ենք տեղեկատվությունն ուղարկել info@bok.am էլեկտրոնային հասցեին մինչ սույն թվականի մայիսի 13-ը։