Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում

Մասնագիտություն
Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
Կազմակերպություն
Երևանի պետական համալսարան
Ամսաթիվ
Հանձնաժողովի նախագահ

ԵՊՀ, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ

Գրանցվածներ
Հայցորդ
Գնահատական
Հարցեր
Գերազանց

Արտադրական ֆունկցիաներ, դրանց գնահատումը, վերլուծությունը և օգտագործումը մակրոտնտեսական մոդելավորման գործընթացում:

Ձեռնարկության ներդրումային գործունեությունը։ Ներդրումների աղբյուրները, դասակարգումը: Ներդրումային նախագծեր, դրանց մշակման կարգը, տեխնիկատնտեսական հիմնավորումը (ՏՏՀ): Ներդրումների արդյունավետության վերլուծությունը:

Կազմակերպությունների տիպերը։ Ավանդական, դիվիզիոն և մատրիցային կազմակերպության սխեմաներ: Կորպորատիվ և անհատականացված կազմակերպություններ:

Թեկնածուական ատենախոսության վերաբերյալ հարցեր