Անձի անվտանգության քրեաիրավական պաշտպանության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում դատաիրավական բարեփոխումների համատեքստում

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք
ԺԲ.00.05
Առաջատար կազմակերպություն
ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիր
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված
2020
Հաստատված
Ընդդիմախոս Ա.Սեդրակյանի կարծիքը
Ա.Սեդրակյան (481.34 KB)
Ընդդիմախոս Ս.Ծաղիկյանի կարծիքը
Ս.Ծաղիկյան (219.84 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիր (304.71 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Հ.Մկրտչյան (456.53 KB)