Հոգեբանության 067 մասնագիտական խորհուրդ ստեղծելու վերաբերյալ

Ղեկավարվելով <<Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության մասին>>ՀՀ օրենքի 15.2 հոդվածի 1-ին կետով, <<ՀՀ-ում գիտական աստիճանաշնորհման կանոնակարգի>>15-րդ և 16-րդ կետերով և <<ՀՀ Բարձրագույն որակավորման կոմիտեի կանոնադրության>> 11-րդ կետի 3-րդ ենթակետով՝

  1. Երևանի պետական համալսարանում ստեղծել Հոգեբանության 067 մասնագիտական խորհուրդ:
  2. Խորհուրդը կարող է կազմակերպել թեկնածուական ատենախոսություններիպաշտպանություններ ԺԹ. 00. 01 – Ընդհանուր հոգեբանություն, հոգեբանության տեսություն և պատմություն, անձի հոգեբանություն /հոգեբանական գիտություններ/ մասնագիտությամբ հետևյալ կազմով՝

Ազգանուն, անուն հայրանուն

Գիտական աստիճանը                

Թվանիշը խորհրդում

1.Հարությունյան Սվետլանա Ֆրունզեի

    /նախագահ/

 հոգեբ. գիտ. դոկտոր

ԺԹ. 00. 01

2.Հայրապետյան Դավիթ Ռազմիկի

   /գիտական քարտուղար/

հոգեբ. գիտ. թեկնածու

ԺԹ. 00. 01

3. Լոքյան Արսեն Բաղդասարի

հոգեբ. գիտ. դոկտոր

ԺԹ. 00. 01

4. Նաղդյան Ռուբեն Միքայելի

հոգեբ. գիտ. դոկտոր

ԺԹ. 00. 01

5. Խաչատրյան Նարինե Գագիկի

հոգեբ. գիտ. թեկնածու

ԺԹ. 00. 01

6. Ստեփանյան Անահիտ Գուրգենի

հոգեբ. գիտ. թեկնածու

ԺԹ. 00. 01

7. Եսայան Գոռ Սուրենի

հոգեբ. գիտ. թեկնածու

ԺԹ. 00. 01

8. Գասպարյան Խաչատուր Վլադիմիրի

հոգեբ. գիտ. թեկնածու

ԺԹ. 00. 01

 

3. Հոգեբանության 067 խորհրդի գործունեության ժամկետը սահմանել մինչև 2021 թ. դեկտեմբերի 31-ը:

 

 

Հիմք՝ ԵՊՀ-ի ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար Գեղամ Գևորգյանի 11. 03.2020 թ. հ. 01/231 և 07. 05. 2020 թ. հայտերը: