Մանկավարժության 065 մասնագիտական խորհուրդ ստեղծելու վերաբերյալ

Ղեկավարվելով <<Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության մասին>>ՀՀ օրենքի 15.2 հոդվածի 1-ին կետով, <<ՀՀ-ում գիտական աստիճանաշնորհման կանոնակարգի>>15-րդ և 16-րդ կետերով և <<ՀՀ Բարձրագույն որակավորման կոմիտեի կանոնադրության>> 11-րդ կետի 3-րդ ենթակետով՝

1. Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտում ստեղծել Մանկավարժության 065 մասնագիտական խորհուրդը:

2.Խորհուրդը կարող է կազմակերպել դոկտորական և թեկնածուական ատենախոսությունների պաշտպանություններ

 ԺԳ.00.02 – Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա/ֆիզիկական կուլտուրա/ /մանկավարժական գիտություններ/ մասնագիտությամբ հետևյալ կազմով՝

Ազգանուն, անուն հայրանուն

Գիտական աստիճանը                

Թվանիշը խորհրդում

1. Հակոբյան Ելենա Սուրենի

    /նախագահ/

մանկ. գիտ. դոկտոր

ԺԳ.00.02

2. Բարբարյան Մեսրոպ Սամվելի

   /գիտքարտուղար/

մանկ. գիտ. թեկնածու

ԺԳ.00.02

    3. Գրիգորյան Արմեն Լևոնի

   /նախագահի տեղակալ/

մանկ. գիտ. դոկտոր

ԺԳ.00.01

4. Չատինյան Աշոտ Աղվանի

մանկ. գիտ. դոկտոր

ԺԳ.00.02

5. Աղաջանյան Մարինա Գերասիմի

բժշկ. գիտ. դոկտոր

ԺԴ.00.04

6. Աբրահամյան Միխայիլ Սուքիասի

մանկ. գիտ. թեկնածու

ԺԳ.00.02

7. Ավանեսով Էռնեստ Յուրիի

մանկ. գիտ. թեկնածու

ԺԳ.00.02

8. Դանիելյան Սուրեն Հակոբի

մանկ. գիտ. թեկնածու

ԺԳ.00.02

 

3. Մանկավարժության 065 խորհրդի գործունեության ժամկետը սահմանել մինչև 2021 թ. դեկտեմբերի 31-ը:

 

 

Հիմք՝ Ինստիտուտի ռեկտոր Դավիթ Խիթարյանի 14. 05. 2020 թ. հ. 01-02/519 հայտը: