Երևանի կանաչ տնկարկների դենդրոֆլորայի հարստացման և գեղազարդության բարձրացման խնդիրները

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Բուսաբանություն. սնկաբանություն. էկոլոգիա
Գ.00.05
Խորհուրդ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2020
Ընդդիմախոս Ժ.Հակոբյանի կարծիքը
Ժ.Հակոբյան (261.69 KB)
Ընդդիմախոս Կ.Սարգսյանի կարծիքը
Կ.Սարգսյան (260.79 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոն (237.51 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ս.Կտրակյան (400.24 KB)