Թուխ Մանուկ սրբավայրերը (պատմագիտական ուսումնասիրություն)

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ազգագրություն (ազգաբանություն)
Է.00.04
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2020

Հաստատված
Ընդդիմախոս Յա. Չոլաքեանի կարծիքը
Յա. Չոլաքեան (226.56 KB)
Ընդդիմախոս Հ.Ա. Աբրահամյանի կարծիքը
Հ.Ա. Աբրահամյան (809.21 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Երևանի պետական համալսարան (401.41 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Կ.Հովհաննիսյան (862.96 KB)