Դոկտորի գիտական աստիճան շնորհելու թիվ 9Ա-վ2 հրամանը

 

1. Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 046 Ռադիոտեխնիկայի և էլեկտրոնիկայի մասնագիտական խորհրդի որոշումը Մարտին Ցոլակի Այվազյանին տեխնիկական գիտությունների դոկտորի (Ե.12.01 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

2. Երևանի պետական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 068 Պատմագիտության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Հովհաննես Վահագնի Հովհաննիսյանին պատմական գիտությունների դոկտորի  (Թ.00.05 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

Files