Ֆինանսական պատասխանատվության իրավական հիմնախնդիրները ՀՀ-ում

Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների դոկտոր
Մասնագիտություն
Հանրային իրավունք
ԺԲ.00.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Խորհուրդ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2020
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ն.Սուքիասյան (455.52 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Ս.Ղամբարյանի կարծիքը
Ա.Ղամբարյան.pdf (1.48 MB)
Ընդդիմախոս Ն.Ա.Անտոնովայի կարծիքը
Ն.Ա. Անտոնովա.pdf (867.4 KB)
Ընդդիմախոս Հ.Մ.Դերձյանի կարծիքը
Հ.Մ.Դերձյան.pdf (396.41 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Առաջատար կազմակերպության կարծիք_0.pdf (297.8 KB)
Սեղմագրի կարծիք
Եվրոպական համալսարան.pdf (833.19 KB)
Սեղմագրի կարծիք «Արդշինբանկ»ՓԲԸ Վարչության նախագահ Ա.Անանյան
«Արդշինբանկ»ՓԲԸ Վարչության նախագահ Ա.Անանյան.pdf (852.27 KB)
Սեղմագրի կարծիք Հայաստանի բանկերի միության գործադիր տնօրեն Ս.Սարգսյան
Հայաստանի բանկերի միության Գործադիր տնօրեն Ս.Սարգսյան.pdf (852.27 KB)