GPS համակարգի կոդավորման արդյունավետ ալգորիթմների մշակումը և հետազոտումը

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Հեռահաղորդակցական ցանցեր, սարքավորումներ և համակարգեր
Ե.12.03
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2020
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ռ.Ապիկյան (478.78 KB)