Կառավարչական մտքի ծագումնաբանությունը ռուսական սոցիալական փիլիսոփայության մեջ՝ անձի տեսական-մեթոդաբանական վերլուծության համատեքստում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների դոկտոր
Մասնագիտություն
Փիլիսոփայություն
Թ.00.01
Առաջատար կազմակերպություն
Սանկտ Պետերբուրգի (ՌԴ) «Տնտեսագիտության բարձրագույն դպրոց» ազգային հետազոտական համալսարան
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2020
Ատենախոսության սեղմագիրը
Կ.Օհանյան (672.09 KB)
Ընդդիմախոս Օ.Գելիխի կարծիքը
Օ.Գելիխ (282.38 KB)
Ընդդիմախոս Գ.Պողոսյանի կարծիքը
Գ.Պողոսյան (244.45 KB)
Ընդդիմախոս Մ.Հարությունյանի կարծիքը
Մ.Հարությունյան (664.45 KB)