Ստվերային տնտեսության ծավալների գնահատումը և կրճատման մեխանիզմները Հայաստանի Հանրապետությունում

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
Ը.00.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2020
Ատենախոսության սեղմագիրը
Է.Հակոբյան (909.3 KB)
Ընդդիմախոս Տ.Ս. Մարտիրոսյանի կարծիքը
Տ.Ս. Մարտիրոսյան (1.03 MB)
Ընդդիմախոս Ա.Ռ. Գալստյանի կարծիքը
Ա.Ռ. Գալստյան (1.08 MB)