Ստվերային տնտեսության ծավալների գնահատումը և կրճատման մեխանիզմները Հայաստանի Հանրապետությունում

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
Ը.00.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված
2020
Հաստատված
Ընդդիմախոս Ա.Ռ. Գալստյանի կարծիքը
Ա.Ռ. Գալստյան (1.08 MB)
Ընդդիմախոս Տ.Ս. Մարտիրոսյանի կարծիքը
Տ.Ս. Մարտիրոսյան (1.03 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Է.Հակոբյան (909.3 KB)