Արդի հասարակության տեղեկատվայնացման շարժիչ ուժերը և տեղեկատվական անվտանգության հիմնախնդիրը. Սոցիալ-փիլիսոփայական վերլուծություն

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Փիլիսոփայություն
Թ.00.01
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2020
Ընդդիմախոս Ա․Ա․Գևորգյանի կարծիքը
Ա․Ա․Գևորգյան (601.13 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայ-Ռուսական համալսարան (723.34 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Մ.Շահբազյան (657.08 KB)
Ընդդիմախոս Է․Ռ․Գրիգորյանի կարծիքը
Է․Ռ․Գրիգորյան (1.15 MB)