Անմիջական ժողովրդաիշխանության տեսական ակունքների և ինստիտուցիոնալ իրավական ձևերի պատմական էվոլուցիան Հայաստանի նորագույն շրջանի սահմանադրական զարգացման պրակտիկայում

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, պետական և իրա­վական ուսմունքների պատմություն
ԺԲ.00.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Ընդդիմախոսներ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2020

Հաստատված
Ընդդիմախոս Ա․Կ․ Եսայանի կարծիքը
Ա․Կ․ Եսայան (1.15 MB)
Ընդդիմախոս Ա․Լ․ Ասատրյանի կարծիքը
Ա․Լ․ Ասատրյան (950.06 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ռ.Աբաջյան (107.19 KB)