Ներդրումների արդյունավետության գնահատման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
Ը.00.02
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2020
Ընդդիմախոս Ն․Ս․ Բաբայանի կարծիքը
Ն․Ս․ Բաբայան (270.06 KB)
Ընդդիմախոս Ա․Խ․ Մարկոսյանի կարծիքը
Ա․Խ․ Մարկոսյան (220.81 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան (1.18 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Վ.Ղազազյան (925.15 KB)