Վճռաբեկ վարույթի հիմնախնդիրները ՀՀ քաղաքացիական դատավարությունում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Դատական իրավունք
ԺԲ.00.04
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2020
Ընդդիմախոս Ս. Վ. Բարխուդարյանի կարծիքը
ի.գ.թ., դոցենտ Ս.Վ. Բարխուդարյանի կարծիքը.pdf (1.86 MB)
Ընդդիմախոս Ս.Շ. Ծաղիկյանի կարծիքը
պրոֆեսոր Ս.Շ. Ծաղիկյանի կարծիքը.pdf (898.54 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Նազարեթյան (395.41 KB)