Ստվերային տնտեսության սոցիալ-տնտեսական հետևանքների և բնակչության կենսամակարդակի փոխազդեցության կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
Ը.00.02
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2020
Ընդդիմախոս Վ․Վ․ Խաչատրյանի կարծիքը
Վ․Վ․ Խաչատրյան (1004.35 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան (1.58 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Լ.Պետրոսյան (569.15 KB)
Ընդդիմախոս Ս․Ա․ Դավոյանի կարծիքը
Ս․Ա․ Դավոյան (526.25 KB)