Բիզնեսի արժեքի գնահատման հիմնախնդիրները ՀՀ բանկային համակարգում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
Ը.00.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2020
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Երևանի պետական համալսարան (1.72 MB)
Ընդդիմախոս Հ.Ա․Մարկոսյանի կարծիքը
Հ.Ա․Մարկոսյան (817.15 KB)
Ընդդիմախոս Տ․Ս․Մարտիրոսյանի կարծիքը
Տ․Ս․Մարտիրոսյան (1.72 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Բ.Ամիրյան (1.36 MB)